Kontakt

objavljeno u: Kontakt | 0

Župnik Josip Matanović Ninska 11 35000  SLAVONSKI BROD E-mail: josip.matanovic57@gmail.com   Župa Svetog Dominika Savia Ninska 11 35000  SLAVONSKI BROD tel. 035 490 948 E-mail: zupa.sv.dominika.savia@gmail.com