Obavijesti

objavljeno u: Uncategorized | 0

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI – 2017/2018.

 

 

I DAN – 27. 12.  – srijeda

 

A – Vjekoslava Babukića (8); Fra Marijana Jajića (28); Radnička (19)

B – Bogoslava Šuleka (20); A. B. Šimića (11); Mijata Stojanovića (6);  Mate Ujevića (17)

C – Kaje Adžića (36); Ivana Antunovića (36);

 

 

II DAN – 28. 12. – četvrtak

 

A – Pavla Radića (60)

B – Bož. Adžije (15); Milana Kerdića (9); Vl. Filakovca (17); I. Domca (19)

C – Tina Ujevića (51)

D – Grge Novaka ( 33); Braće Kevo (31)

 

 

III DAN – 29. 12. – petak

 

A – Bartola Kašića – parna strana (36);

B – Bartola Kašića – neparna strana (41)

C – Ivana Belostenca – neparna strana (64)

D – Ivana Blostenca – parna strana od br. 26 (22); Ninska (19)

 

 

IV DAN – 30. 12. – subota 

 

A – Kupska (19); Koranska (15); Bosutska (14); Cetinska (3)

B – Vinogradska – neparna (48)

C – Vinogradska – parna (42)

D – Dravska (14); Dunavska(42)

 

 

V DAN – 2. 1. – utorak 

 

A – Mihovila Pavlinovića (69)

 

 

VI – DAN – 3. 1. – srijeda

 

A – Jakova Gotovca (57)  

 

VII – DAN – 4. 1. – četvrtak

 

C – Alojzija Stepinca – (62)

 

VIII DAN – 5. 1. petak

 

D – Matije Vlačića Ilirika (34); Dubrovačka (14);