Informacije

objavljeno u: Uncategorized | 0

PLAN KANONSKE VIZITACIJE U ŽUPI SV. DOMINIKA SAVIA

SLAVONSKI BROD 7 – 7. 2. 107.

12,00 – poklon, Anđeoski pozdrav i molitva Šestog časa u crkvi

12,30 – ručak

  • Pregled župne administracije
  • Razgledavanje župnih prostora i terena za buduću crkvu
  • Razgovor sa župnikom

14,30 – susret sa skupinama odraslih župljana okupljenih u molitvene grupe

15,30 – susret sa vjeroučiteljima koji žive na teritoriju župe

16,30 – susret sa Župnim pastoralnim i Župnim ekonomskim vijećem

17,45 – susret sa pjevačima svih zborova

18,30 – Sveta Misa

  • Zajedno sa brojnim župnim suradnicima, članovima zajednica, u Misi su napose pozvani sudjelovati predstavnici mladih, te roditelji ovogodišnjih krizmanika i prvopričesnika, kao i ostali župljani
  • Poslije Sv. Mise u crkvi razgovor i poticaj roditeljima ovogodišnjih krizmanika i prvopričesnika
  • Pozdrav i kratko predstavljanje ministranata te župne koordinacije pastorala mladih

19, 45 – večernja molitva i završetak u župnom stanu